İş Stresi, Örgütsel Sağlık ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması


GÜL H.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.13, pp.318-332, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Örgütsel sağlığın 1970'li yıllardan itibaren başta ABD olmak üzere tüm dünyada popüler bir yönetim ve örgütsel davranış konusu olmasına karşın, ülkemizde günümüze kadar çok fazla araştırma kapılmamıştır. Örgüt sağlığı, çevresiyle uyum içerisinde varlığını sürdüren, devamlı olarak başarma ve yaşama yeteneklerini geliştiren örgütleri ifade etmektedir. Örgüt sağlığı üzerinde yapılan çalışmalar iş stresi ve iş performansının farklı yönlerden örgüt sağlığı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu alan çalışmasında iş stresi, örgütsel sağlık ve performans arasındaki ilişkiler incelenmiştir.. Bu ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.