Antibodies to Schmallenberg virus in domestic livestock in Turkey.


AZKUR A. K., ALBAYRAK H., rişvanlı a., pestil z., ÖZAN E., YILMAZ O., ...More

XI .Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Turkey, 21 - 24 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes