Determination of the changes in incomes of the farms converted to good agricultural practices and the competence level of good agricultural support


Creative Commons License

ERYILMAZ AYDIN G., KILIÇ A. O.

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.31, no.2, pp.123-127, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this research is to reveal the changes in the incomes of farms converted from conventional agriculture to good agricultural practices, and to determine the sufficiency level of good agricultural support. The data in this research was obtained from 60 farms performing conventional agriculture and 17 farms performing good agricultural practices by questionnaires. The data was analyzed according to the three groups such as owning 5-39 decares, 40-79 decares, more than 79 decares land size, and the average of farms. In the study, the highest-income farm organization for conventional agriculture was identified by linear programming, and farm organization for good agricultural practices was identified by goal programming. The change in the revenues of farms converted to good agriculture practices was determined according to the difference between gross profits obtained by linear programming and goal programming. It was revealed that gross profit in farms converted to good agriculture practices in comparison to gross profit in enterprises adopting conventional agriculture decreased 8.84% (99.18 TL decares-1), 8.26% (97.61 TL decares-1 ), 9.09% (88.24TL decares-1) for the farm size groups, and 8.60% (92.56 TL decares-1) for the average of farms. These decreases in the gross profit are compensated by good agricultural support as 50.42%, 51.23% and, 56.66% in farm size groups, and 57.02% in the average of farms. According to the results, the support should be increased to the level that covers the gross profit loss by considering farm sizes for encouraging the conversion to good agricultural practices.
Araştırmanın amacı, Samsun ili Bafra ilçesinde konvansiyonel tarımdan iyi tarımuygulamalarına geçen işletmelerin gelirlerindeki değişimi ve iyi tarım desteğinin yeterlilikdüzeyini ortaya koymaktır. Araştırma verileri, konvansiyonel tarım yapan 60 işletme ile iyitarım uygulamaları yapan 17 işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Veriler; 5-39 da, 40-79da ve 79 dekardan fazla araziye sahip işletmeler ile işletmeler ortalamasına göre analizedilmiştir. Araştırmada konvansiyonel tarım için en yüksek gelirli işletme organizasyonudoğrusal programlamayla, iyi tarım uygulamalarına yönelik işletme organizasyonu ise hedefprogramlamayla tespit edilmiştir. İyi tarım uygulamalarına geçen işletmelerin gelirlerindekideğişim, doğrusal programlama ile hedef programlama sonucu elde edilen brüt kâr arasındakifarka göre ortaya konulmuştur. İyi tarım uygulamalarına geçen işletmelerdeki brüt kâr,konvansiyonel tarımdaki optimum brüt kâra göre işletme büyüklük grupları itibariyle % 8.84(99.18 TL da-1), % 8.26 (97.61 TL da-1), % 9.09 (88.24 TL da-1) ve işletmeler ortalamasınagöre % 8.60 (92.56 TL da-1) azalmaktadır. Brüt kârdaki bu azalmanın, işletme büyüklükgruplarında % 50.42, % 51.23 ve % 56.66’sı, işletmeler ortalamasında ise % 54.02’si iyi tarımdesteğiyle karşılanmaktadır. Bu sonuçlara göre, iyi tarım uygulamalarına geçişin teşvikedilmesi için, verilen desteğin işletme büyüklüklerini de dikkate alacak şekilde ve en az brütkâr kaybını karşılayacak düzeye çıkartılması gerekmektedir.