A Flavonoid has Neuroprotective Effect: Nobiletin


Yarim G. F., ÇENESİZ M., YARIM M., ÇENESİZ S., KAZAK F.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.102-107, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.102-107
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The use of flavonoids promises new approach for the treatment of neurodegenerative diseases. Nobiletine is a polymethoxy flavonoid found in the citrus peel. The neuroprotective effect of nobiletin has been demonstrated in vivo and in vitro. Nobiletine affects the signaling cascades associated with learning and memory, alleviates neurodegeneration by modulating inflammatory mediators, inhibits motor and cognitive dysfunction by increasing dopamine release and enhances memory and recognition of emotions and innovations. Recent studies suggest that nobiletine has the potential to be a new drug for the treatment of neurodegenerative diseases. In this review, the neuroprotective effects of nobiletin was emphasized and the results obtained from the literature were summarized
Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde flavonoidlerin kullanımı yeni umutlar vaad etmektedir. Nobiletin, narenciye kabuklarında bulunan bir polimetoksi flavonoiddir. Nobiletinin nöroprotektif etkiye sahip olduğu pek çok in vivo ve in vitro araştırma ile ortaya konulmuştur. Nobiletin, öğrenme ve hafıza ile ilişkili sinyalizasyon kaskadlarını etkilemekte, enflamasyon mediyatörlerini modüle ederek nörodejenerasyonu hafifletmekte, dopamin salınımını artırarak motor ve bilişsel işlev bozukluğunu engellemekte, duygusal ve yenilikleri tanıma belleğini geliştirmektedir. Güncel çalışmalar, nobiletinin nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için yeni bir ilaç olma potansiyeline sahip olduğunu desteklemektedir. Bu derlemede, nobiletinin nöroprotektif etkileri üzerinde durularak, literatürden elde edilen sonuçlar özetlenmiştir