Kurşun ile kontamine edilen Achroia grisella Fabr. (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein, lipit ve karbohidrat kompozisyonundaki değişiklikler.


GÜNDÜZ N. E., YILMAZ Y.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.154-159, 2022 (Peer-Reviewed Journal)