Gebelerin internet yoluyla karar alma düzeyi üzerine gebelikte risk algısı ile sosyo-demografik ve obstetrik faktörlerin etkisinin incelenmesi.


AKTAŞ S., Yazıcı Topçu T., PALANCI AY Ö., AYDIN R.

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 11 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No