Futbol ve Güreş Branşındaki Öğrencilerin Baz ı Değ işkenlere Göre Çoklu Zekâ larının Karşılaştırılması


SATICI A., İMAMOĞLU O., ERMİŞ E., ERİLLİ N. A.

6th international Conference on Science Culture and Sports, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.313-322

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lviv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.313-322
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes