Saanen Keçilerinde Pylorus ve Duodenum un Histolojik Scaning Elektron Mikroskobik Yapısı ile Bezlerin Histokimyasal Özellikleri 9 Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi 7 9 Eylül 2015 s 73 Elazığ 2015


ALAN E., KABAK M., ALAN A., ONUK B.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes