Akciğer adenokarsinomunda gen mutasyon dağılımı ve ilişkili faktörler: Türkiye'de çok merkezli prospektif çalışma


YILMAZ Ş., METİNTAŞ S., KARADAĞ M., YILMAZ DEMİRCİ N., AYDIN GÜÇLÜ Ö., AKIN KABALAK P., ...More

Türk Toraks Deneği 22. yıllık kongresi- 2019, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes