(For Extreme Tourism Movements in the Context of Veblen Goods a CriticalPerspective)


ATAR A., URGAN S.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, pp.64-78, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nowadays is mediated by various goods and services of individuals to meet their needs. The concept of need creates a variation from individual to individual. The differentiation in meeting the requirements; It provides a wide range, which can be illustrated with examples such as social, psychological, economic and intellectual needs. Each of these requirements is identified with the person. It is for this reason that the individual tries to differentiate with some goods and services consumed in order to attain physical comfort and to feel well, spiritually, aesthetically and intellectually. With this differentiation, the individual hopes to have a prestige both in the organization and in social life. With the proliferation of technologies that allows sharing on social media such as Facebook and Instagram, conspicuous consumption, which makes the intended prestige accessible, is also triggered. One of the most well-known among the conspicuous consumption forms is overtourism consumption and tourism expenditures. It is a center of attraction with locations where the conspicuous consumption, life capacity and socio-cultural features. In this sense, these regions have to host tourists over their current capacity. From this point of view, this study is carried out within the framework of the Veblen Theory in the context of expenditure type and population movements, since it is both for display purposes and causes over agglomeration in a region.
Günümüzde bireylerin gereksinimlerini karşılamalarına çeşitli mal ve hizmetler aracılık etmektedir. Gereksinim kavramı bireyden bireye değişen bir farklılaşma oluşturmaktadır. Gereksinimlerin karşılanmasındaki farklılaşmayı, sosyal, psikolojik, ekonomik ve entelektüel ihtiyaçlar gibi örneklerle gösterilebilen geniş bir yelpaze sağlamaktadır. Bu gereksinimlerin her biri de kişiyle özdeşleşmektedir. Bundan dolayıdır ki birey, fiziksel rahatlığa kavuşmak, ruhsal, estetik ve entelektüel olarak kendini iyi hissetmek için tükettiği bazı mal ve hizmetler ile farklılaşmaya çalışır. Bu farklılaşma şekliyle hem organizasyon içerisinde hem de sosyal hayat içerisinde bir prestije sahip olmayı ummaktadır. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara imkân sağlayan teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber, amaçlanan prestiji ulaşılabilir hale getiren gösterişçi tüketim de böylece tetiklenmektedir. Gösterişçi tüketim şekli içinde en bariz olanlardan biri aşırı turizm tüketimi ile turizm harcamalarıdır. Gösteriş tüketiminin yapıldığı yerler, yaşam kapasitesi ve sosyo-kültürel özellikleriyle cazibe merkezidir. Bu anlamda bu bölgeler, mevcut kapasitelerinin çok üstünde turist ağırlamak zorunda kalmaktadır. Buradan hareketle bu çalışma hem gösteriş amacıyla yapılması hem de bir bölgede aşırı yığılmaya neden olduğu için, harcama tipi ve nüfus hareketleri bağlamında Veblen Teorisi çerçevesinde ele alınmaktadır.