İş İstasyonlarında Çalışanlara Zorlanmaya Neden Olan Duruşların Ergonomik Açıdan İrdelenmesi: Örnek Uygulama Çalıması


Usta E., YAPICI F., BAŞ H., ÖZKAN B., LİKOS E.

25. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ PROGRAMI, Samsun, Turkey, 18 - 19 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes