Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen GörüĢleri


Creative Commons License

Özkurt S., Gül İ.

14 Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.324-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.324-330
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes