Some New Weed Control Methods in Organic Farming


Creative Commons License

YILDIZ T., ÖZKARAMAN F., KANDEMİR D.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.6, no.2, pp.213-218, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The chemicals used for weed control cause pollution at both ground and surface waters, and lead to accumulation of pesticide residues in vegetables, fruits and field crops. For this reason, avoiding of use of chemicals and instead applying natural production methods (organic farming) emerged as a people desire. In recent times, the environmental consciousness has increased rapidly all over the world and potential dangers related to use of chemicals led scientists and people to worry. There have been extensive studies on different methods and machines, which can be used for weed control, as they do not leave any residues at soil and water sources. In this study, some new weed control methods were included that can be applied in organic farming.
Yabancı otların kontrol altına alınmasında uygulanan kimyasallar, hem yeraltı hem deyüzey sularının kirlenmesine neden olmasının yanı sıra; sebze, meyve ve tarla ürünlerindeilaç kalıntılarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kimyasal ilaç kullanımınınortadan kaldırılarak tamamen doğal bitki üretimine yer verilmesi, yani organik tarımadoğru gidilmesi toplumun oldukça arzu ettiği bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Sonzamanlarda, tüm dünyada toplumlarının çevreye olan duyarlılığının hızla artması, yoğunkimyasal ilaç kullanımıyla birlikte ortaya çıkan potansiyel tehlikeler, bilim insanlarını vetoplumu endişeye yöneltmiştir. Yabancı otlarla mücadelede, toprak ve su kaynaklarındahiçbir kalıntı bırakmamasından dolayı, kimyasal ilaçlar dışındaki farklı yöntem vemakinalar üzerinde yaygın olarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, organiktarımda uygulanabilecek bazı yeni yabancı ot kontrolü yöntemlerine yer verilmiştir.