Arsa ve Arazi Değerlemede Yapay Değişkenli Regresyon Uygulaması Samsun Antalya Örneği


ŞİŞMAN Y., ELEVLİ S., ŞİŞMAN A.

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu -(EYİ)-2013, 1 January - 01 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes