Gram Negatif Klinik İzolatlara Karşı Seftazidim Avibaktam Kombinasyonunun in vitro Etkinliğinin Araştırılması


TANRIVERDİ ÇAYCI Y., BİLGİN K., BİRİNCİ A.

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM SİMPOZYUMU, Turkey, 6 - 08 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes