Nadir konjenital diyafram anomalisi Morgagni hernisi


BİLGİN BÜYÜKKARABACAK Y., ÇELİK B., TASLAK ŞENGÜL A., GÜRZ S., PİRZİRENLİ M. G., BAŞOĞLU A.

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes