SU VE SEDİMAN ORTAMINDAKİ MİKROPLASTİKLERİN AKIBETİ VE ETKİLERİ: SAMSUN KIYI ŞERİDİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Özpolat H., Ak M., Şimşek A., Bakan G.

14.NATİONAL 2.INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONGRESS UCMK 2021, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2021, pp.501-508

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.501-508
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Plastikler, modern toplumda vazgeçilmez rol oynayan organik polimerlerdir. Bunlara örnek olarak çantalar, elektronik ürünler, mobilyalar ve giysiler gibi günlük eşyaların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Mikroplastikler (MP) ise, boyutu 5 mm'den küçük olan plastik döküntüleri ifade eder. Bunlar ya doğrudan çevreye salınır ya da daha büyük plastik döküntülerin bozunmasıyla oluşur. Plastik döküntülerle birlikte mikroplastikler, çevre kirliliği, çeşitli karasal ve sucul ekosistemlerin yaşayabilirliği ve sürdürülebilirliği için bir tehdit haline gelmiştir. İnsanların günlük plastik malzeme kullanımlarına ek olarak COVID-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık plastik tüketimi (maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar dahil) artmıştır. COVID-19'un mikroplastik kirliliğine etkileri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri hakkında kısa ve uzun vadeli senaryolar göz önüne alınarak mikroplastiklerin varlığı sorgulanmalıdır. Mikroplastik kirliliği, ortaya çıkan küresel bir tehlikedir. Mevcut araştırmaların çoğunun odak noktası deniz ortamındaki mikroplastikler olmuştur. Ancak çalışmaların kapsamının arttırılması hem atmosfer hem su, hem sediman ortamlarında araştırmaların geliştirilmesi ve etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Orta Karadeniz Bölgesi Samsun kıyı şeridinde (Costal sahili, Golf kulübü, Atakum sahili, Atakent sahili, Kurupelit sahili, Çatalçam sahili) 6 örnekleme noktasından alınan su ve sediman numunelerinde mikroplastik kirliliği belirleme çalışması yürütülmüştür. Optik mikroskop kullanılarak mikroplastiklerin sayısı ve renklere göre dağılımı belirlenmiştir. Mikroplastiklerin türünü testpit etmek için FTIR (Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi) kullanılmıştır. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre mikroplastiklerin Samsun kıyı şeridindeki mevcut durumu belirlenmiş, ekosistem üzerinde ki olası olumsuz durumlar ele alınarak bu etkilerinin en aza indirgenmesi için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deniz Kirliliği, Mikroplastik, Mikroplastik Kirliliği, Sediman