Meme Kanseri Tanılı Aksiller Lenf Nodu Metastazı olan Hastalarda Radyoterapin Sağkalım Üzerine Etkisi


GÜRSEL Ş. B., SERARSLAN A., ÖZBEK OKUMUŞ N., MEYDAN A. D.

21. Ulusal kanser Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes