Tarikatlar Öncesi Dönemde Tasavvufî Dilin Oluşum ve Gelişim Süreci


UYAR M.

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.156-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.156-165
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes