The eğertepe perched syncline (Turhal-Tokat)


ZEYBEK H. İ.

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.15, no.23, pp.19-29, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 23
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-29
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The Eğertepe Perched Syncline is located in the Middle Blacksea Part, in the southerneast of the Turhal Plain and the city center. The perched syncline formed on Upper Cretaceous flysches. The sandy limestones forming the bedrock in the investigation area, were folded during Alp Orogeny. The fact that stratas forming anticlines were stretched and cracked during foldings ensured that they easily eroded and lowered. The synclinal part was exposed to pressures during foldings. Thus, rocks forming syncline got more resistant. Therefore while the part of the folded structure forming anticline was eroding, syncline in its upright position gained a perched synclinal view.Eğertepe is connected to Hanife Mountain through a pass. The relative height difference between Turhal Plain and the highest point of perched syncline is 166 meters. The slopes of syncline exposing to the south are steeper than those exposing to the north. For this reason, perched syncline has an asymmetric view.
Eğertepe tünemiş senklinali Orta Karadeniz Bölümü’nde, Turhal Ovası’nın ve ilçe merkezinin güneydoğusunda bulunur.Tünemiş senklinal, Üst Kretase yaşlı flişler üzerinde gelişmiştir. Yörede ana kayayı oluşturan kumlu kalkerler, Alp orojenezi ile kıvrılmıştır. Oluşumlarından sonra antiklinal ve senklinaller aşınmaya başlamıştır. Antiklinalleri oluşturan tabakaların kıvrılmalar sırasında gerilmiş, çatlamış olmaları onların daha kolay aşınmalarını, alçaltılmalarını sağlamıştır. Kıvrılmalar sırasında, senklinal kısmı ise sıkışmalara uğramıştır. Böylece, senklinali oluşturan kayaçlar sıkışmış, daha da dirençli hale gelmişlerdir. Bu yüzden de kıvrımlı yapının antiklinali oluşturan kısmı aşınırken, senklinal ayakta kalarak bir tünemiş senklinal görünümü kazanmıştır. Eğertepe, doğuda bir boyunla Hanife Dağı’na bağlanır. Turhal Ovası ile tünemiş senklinalin en yüksek noktası (696 m) arasındaki nispi yükselti farkı 166 m’dir. Eğertepe tünemiş senklinalinin güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlara göre daha diktir. Bu nedenle, asimetrik bir görüntüye sahiptir.