Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Adli Hemşirelik Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi


AYGİN D., ÇELİK A., YAMAN Ö., GÜL A., AÇIL H.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No