Akut koroner sendromla başvuran nadir bir koroner anomali vakası ve başarılı perkütan koroner girişim


Yenerçağ M., YÜKSEL S., Şeker O. O., Çerik İ. B., ŞAHİN M.

30. Uluslarası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes