Impact of the Earthquake in Urban Transformation Projects


USLU G., UZUN B.

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.6, no.2, pp.1-11, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Turkey exists on Alpine-Himalayan seismic belt that is one of the world active earthquake zones. 42% of the land mass of the country is on a first-degree earthquake zone. Since the beginning of the 20th century, statistical studies conducted show that approximately every two years devastating earthquake occurs, also every three years many destructive earthquakes occur. This case reveals that inevitable natural disasters may become in Turkey. Urban renewal has become one of the frequently encountered concepts in the agenda of the press. Especially in Turkey after the tragic earthquake in 1999, a big development was emerged on the improvement of the structures Necessity of urban renewal has emerged by the earthquake hazard in Turkey, as well as the rapidly growing population and increasing illegal construction because of the rural-urban migration.In this article, earthquake-oriented urban renewal problems were defined, alternative suggestions wererecommended in this regard and proposal was made about how to meet the need of finance.
Ülkemiz dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yüz ölçümünün % 42'si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. 20.yy'ın başlarından beri yapılan istatistiki çalışmalar Türkiye'de yaklaşık olarak her iki yılda bir yıkıcı deprem, her üç yılda bir de pek çok yıkıcı deprem olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkiye'de kaçınılmaz bir doğal afet olduğunu ortaya koymaktadır. Kentsel dönüşüm basın gündeminde sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri haline gelmiştir. Özellikle Türkiye'de 1999 yılında yaşadığımız depremden sonra yapıların iyileştirilmesi konusunda büyük bir gelişme gösterilmiştir. Türkiye'de yaşanan deprem tehlikesinin yanı sıra hızla artan nüfus ile köyden kentlere yapılan göçün kaçak yapılaşmayı arttırması kentsel dönüşümün gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu makalede, deprem odaklı kentsel dönüşüm sorunları tanımlanmış, bu konuda alternatif öneriler sunulmuş ve finans gereksiniminin nasıl karşılanacağı hakkında öneride bulunulmuştur.