SPINAL OPERASYONLARDA KADıN VE ERKEK HASTALARDA AMELIYAT ÖNLÜĞÜNÜN ÇıKARıLMADAN OPERASYONUN YAPıLABILIRLIĞI


ATIŞ C., TÜRKÖZ A., KURUOĞLU E., MARANGOZ A. H., ÇOKLUK C.

TÜRK NÖROŞIRÜRJI DERNEĞI 29. BILIMSEL KONGRESI, Turkey, 17 - 21 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes