THE INTEGRITY OF THE QUR’ANSUNNAH WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF ALHİKMA( WISDOM) IN THE QUR’AN


DEMİR R.

Diyanet İlmi Dergi, vol.57, no.4, pp.1061-1090, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Diyanet İlmi Dergi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1061-1090
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this article, the foundations of the integrity of the Qur'an and Sunnah in the Qur'an are discussed and the concept of “wisdom” is emphasized in particular. The word Wisdom (hıkma) has many meanings, one of which is prophecy (nubuvvah) and the other is the Sunnah, which is the application of revelation. Especially from the point of view of the Qur'an, it is not correct to consider and try to understand the Sunnah and the Qur'an independently of each other. After determining that the Sunnah is the second source, its content should be known as well. There are three views on the content of the Sunnah. The first of these is the product of revelation. The second is purely the jurisprudence of the prophet. Thirdly, it is partly revelation and partly the jurisprudence (ijtihad) of the prophet. Within the framework of the evidence, it is understood that the Sunnah consists of both revelation and jurisprudence (ijtihad). The Qur'an and Sunnah are inseparable dualities. All kinds of thoughts and actions that claim to be Islamic must be inspired by these two basic sources.
Bu makalede Kur’ân–Sünnet bütünlüğünün Kur’ân’daki temelleri ele alınmakta ve özellikle “hikmet” kavramı üzerinde durulmaktadır. Hikmet kelimesi, Kur’ân’da geçtiği yere göre farklı anlamlara gelmektedir. Hikmet kelimesinin anlamlarından birisi ve en önemlisi nübüvvet ve vahyin uygulanması olan sünnettir. Sünnet ve Kur’ân’ı birbirinden bağımsız olarak ele almak ve anlamaya çalışmak her şeyden önce Kur’ân açısından doğru değildir. Zira gerek hikmet kavramı gerekseKur’ân’daki diğer âyetler Kur’ân-Sünnet bütünlüğüne özellikle delalet etmektedir. Sünnetin ikinci kaynak oluşunun tespitinin ardından bir o kadar da onun mahiyetinin bilinmesi gerekmektedir. Sünnetin bütünüyle vahiy ürünü, tamamenHz. Peygamber’in ictihadları veya kısmen vahiy kısmen de ictihad şeklinde olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Deliller çerçevesinde sünnetin hem vahiy hem deictihadlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Kur’ân ile Sünnet ayrılmaz ikilidir. İslâmî olduğunu ileri süren her türlü düşünce ve eylem bu iki temel kaynaktan beslenmek zorundadır.