Heterojen Kovaryans Matrı̇slı̇ İkı̇ Bağımsız Grubun Ortalama Vektörlerı̇nı̇ Karşılaştırmak İçı̇n Robust Bı̇r Yaklaşım


Karaosman G., BULUT H.

8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Turkey, 15 - 17 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes