The Effects of the Covid-19 Pandemic on Children in Early Childhood Based on Parental Views


Creative Commons License

OK B., TORUN N., YAZICI D. N.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.35, no.2, pp.640-654, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33308/26674874.2021352308
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.640-654
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is the determination of the changes that occur in the behavior of early childhood children of the pandemic process, as well as their effects on child, by taking the views of parents. Within the scope of this study, for which ethics committee approval was obtained, participants were selected using snowball sampling and 20 parents were interviewed. Parents' opinions were taken using the interview technique. The study conducted with the basic qualitative research method was analyzed with the content analysis technique. Parents who participated in the study stated that some changes occurred in their daily routines. It has been observed that these changes are categorized as social activities, feeding hours, sleeping hours, hygiene and use of electronic devices. As a result of the changes in routines, it was concluded that in addition to emotional problems such as anger, rebellion, unhappiness, and fear, behaviors such as aggression, excessive mobility and stubbornness appeared in children. With the interruption of education in the pandemic process, it was observed that the longing for school, teacher and friends increased in children. At the same time, as a result of these changes, situations such as anxiety, sadness, and aggressiveness emerged in parents.
Bu araştırmanın amacı; pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi çocuklarının davranışlarında meydana gelendeğişimlerin, aynı zamanda bunların çocuk üzerindeki etkilerinin ebeveyn görüşleri alınarak belirlenmesidir. Etik kurulonayı alınan bu araştırma kapsamında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme kullanılarak katılımcılarseçilmiş ve 20 ebeveyn ile görüşülmüştür. Ebeveynlerin fikirleri görüşme tekniği kullanılarak alınmıştır. Temel nitel araştırmayöntemiyle yürütülen çalışma içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynler, günlük rutinlerindebirtakım değişikliklerin meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Bu değişikliklerin sosyal aktiviteler, beslenme saatleri, uykusaatleri, hijyen ve elektronik cihazların kullanımı şeklinde kategorileştiği görülmüştür. Rutinlerde meydana gelen değişimlersonucunda çocuklarda öfke, isyan, mutsuzluk, korku gibi duygusal problemlerin yanında saldırganlık, aşırı hareketlilik veinatçılık gibi davranışların da ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Pandemi sürecinde eğitim öğretime ara verilmesiyleçocuklarda okula, öğretmene ve arkadaşlara duyulan özlemin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda bu değişimler sonucundaebeveynlerde endişe, üzüntü, agresiflik gibi durumlar ortaya çıkmıştır.