Bir sternum tümörünün başarılı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu


ÇELİK B., ŞİMŞEK T., PİRZİRENLİ M. G., SÜRÜCÜ Z. P.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes