Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri


BEKTAŞ M., BEKTAŞ İ., SELEKOĞLU Y., AKDENİZ KUDUBEŞ A., SAL ALTAN S., AYAR D.

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 17 - 18 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No