Piridindikarboksilat türevlerini içeren gümüş I komplekslerinin fotolüminesans özellikleri


ALIŞIR S., MARULCUOĞLU H.

IMSEC 2016, Turkey, 26 - 28 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes