Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Y Kuşağı Özelliklerine İlişkin Algılarının Karşılaştırılması


ÜNALDI BAYDIN N., İSPİR Ö., Emiralioğlu R., Aydın S.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.88-98, 2020 (Peer-Reviewed Journal)