Morphological investigation of the plexus sacralis and the plexus lumbalis in the Common pheasant (Phasianus colchicus)


Creative Commons License

DEMİRCİ B., GÜLTİKEN M. E.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.37, no.1, pp.25-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This research was carried out to investigate the lumbar and the sacral plexuses of the Common Pheasant (Phasianus colchicus) is the native bird. Materials and Methods: In the study, 5 female and 5 male pheasants were used. Pheasants were examined macroscopically and morphologically by routine fixation (10% formalin) and dissection method. Nomina Anatomica Avium (1993) was used to avoid confusion arising from naming in the study. Results: The synsacral spinal segments were examined as a whole due to the presence of synsacrum, when examining the plexus lumbalis and plexus sacralis. Generally, it was observed that the plexus lumbalis was shaped by the ventral branches of the 2-4th synsacral spinal nerves. Plexus sacralis was observed to be in the caudal of the plexus lumbalis and it was determined that it consisted of the ventral branches of the 4-8th synsacral spinal segments. Conclusion: As a result, the synsacral spinal nerves involved in the formation of the plexus lumbalis and plexus sacralis in the Common Pheasant (Phasianus colchicus) and the nerves emerging from these plexuses were examined in detail. Similarities and differences between avian species were revealed.
Amaç: Bu araştırma, endemik bir tür olan Adi sülün (Phasianus colchicus) plexus lumbalis ve plexus sacralis’lerinin morfolojik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 5 adet dişi ve 5 adet erkek sülün kullanıldı. Sülünler rutin fiksasyon (%10 formalin) ve diseksiyon yöntemiyle makroskobik ve morfolojik olarak incelendi. Çalışmada isimlendirmeden kaynaklanan karışıklığın olmaması için Nomina Anatomica Avium (1993) kullanıldı. Bulgular: Plexus lumbalis ve plexus sacralis incelenirken synsacrum’un varlığı nedeniyle synsacral spinal segmentler bir bütün olarak incelendi. Genel olarak plexus lumbalis’in 2-4. synsacral spinal sinirlerin ventral dalları tarafından şekillendiği gözlendi. Plexus sacralis’in ise plexus lumbalis’in caudal’inde olduğu ve 4.- 8. synsacral spinal segmentlerin ventral kolları tarafından oluştuğu belirlendi. Öneri: Sonuç olarak Adi sülün’de (Phasianus colchicus) plexus lumbalis ve plexus sacralis’in oluşumuna katılan synsacral spinal sinirler ve bu plexus’lardan çıkan sinirler ayrıntılı olarak incelendi. Kanatlı türleri arasında şekillenen benzerlik ve farklılıklar ortaya konuldu.