Madencilik Sektöründe Yaşanan İş Kazalarının Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği


Gökcan A., ÇELENK KAYA E.

Ak Deniz Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 18 - 20 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No