Bireyle Psikoloji Danışma Uygulaması Dersinin Terapötik Beceri ve Koşullarının Gelişimi Açısından İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği.


BÜYÜKGÖZE KAVAS A., UZUN R. B., GÜLEÇ S.

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 4 - 06 December 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes