Kök Ur Nematodu Meloidogyne arenaria Neal Nematoda Heteroderidae nın Morfolojisi ve Hassas Domates Bitkisi Solanum lycopersicum Mill Deki Biyolojisi


Mutlu A., MENNAN S.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes