Çoklu Etmen Sistemleri ve CBS nin Entegrasyonu


ERDEDE B., ERDEDE S. B., ÖZTÜRK D.

5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes