900 MHz lik Elektromanyetik Radyosyonun EMR Rat Beyin Dokusu ve Serumunda Protein Oksidasyon Lipit Peroksidasyon NO Paroksanaz Düzeylerine Etkisi


BİLGİCİ B., AKAR A., AVCI B., TUNÇEL Ö. K.

22.ULUSAL BİYOKİYA KONGRESİ, ESKİŞEHİR, Turkey, 27 - 30 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes