HASHİMOTO TİROİDİTLİ ÇOCUK VE ADOLESANLARIN KLİNİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ


BİRİNCİ N., AYDIN H. M., UÇAKTÜRK S. A., KARA C.

XIII.ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİN VE DİYABET KONGRESİ, Turkey, 17 - 21 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes