The Affect of Understanding in the Authentication Process of Narrations


KESGİN S.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.18, no.1, pp.93-130, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.93-130
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

One of the two main objectives of the science of hadith is the authentication of a hadith narration. During that process according to pre-understandings of the readers it is possible to reach different conclusions on the same narration which are differ from sahih to mawdu. In this article we would like to discuss this issue in the context of subjectivity and objectivity under three chapters which are authenticating hadith narrations considering intertextuality, authenticating hadith narrations considering textuality and authenticating hadith narrations considering beyond textuality. The main aim of this article is to focus on the reader’s position against hadith texts, hence without understanding the reader-text relationship it is not possible to understand the nature of hadith narration and its affects on other basic Islamic sciences.
Hadis ilminin iki temel amacından birisi olarak zikredebileceğimiz bir hadisinHz. Peygamber’e ait olup olmadığının tespiti farklı anlamaların ve ictihadiliğintezahür ettiği bir alandır. Çalışmamızda bu durum, müelliflerin metin karşısındakiduruşları dikkate alınarak tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışmada anlayanınfarklı metinlere referansla rivayetin sıhhatine dair karara ulaşması “metinlerarasıokuma” olarak vasıflandırılırken, metnin kendi içyapısına bağlı olarak rivayetinsıhhatine ilişkin bir karar vermesi de “metin-içi okuma” olarak tavsif edilmiştir.Kişinin kendi zihin dünyasının rivayetin sıhhatinin tespitindeki etkisi ise“metin-üstü/dışı okuma” olarak sınıflandırılmıştır. Bu makale, bu üç temel yaklaşımbağlamında anlayanın rivayet karşısındaki tutumunun ve ona yaklaşım tarzınıntespit sürecindeki etkisini örneklerle tartışmayı; öznellik ve nesnellik bağlamındahadis rivayetlerinin sıhhatinin tespitinde anlayanın rolünü ele almayıamaçlamaktadır.