Vulvar Mezenkimal Tümörler ve Ayırıcı tanı anjiyomikson ve anjiyomiyofibroblastom


GÜN S., BARIŞ Y. S., KEFELİ M., KARAGÖZ F.

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes