Besin Etiketlerinde Yer Alan Gıda Katkı Maddelerine Bakış: Kesitsel Bir Çalışma.


GEZMEN KARADAĞ M., ERTAŞ ÖZTÜRK Y.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No