Organic Plant Production in the Black Sea Region


ÖZTÜRK A., KARABULUT B.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.5, no.13, pp.1705-1713, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 13
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1705-1713
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Organic agriculture approach started with coming up the adverse effect’s of chemical andgenetic inputs on human health and natural environment in time, it has been alsocontinued by raising the importance nowadays. Organic agriculture production amount ofTurkey was 331.361 tons in 191.785 ha areas, although it was reached up to 1.627.106tons (391% increased) in 379.042 ha (98% increased) areas. Black sea region has nearly18.000 ha area (4.7%) of organic agriculture areas of Turkey. The region has organicagriculture potential with regard to regional land structure and qualification of producedproducts. In 2010, organic agriculture production was 31.960 tons in 88.322 ha areas,although it was 119.425 tons (274% increased) in 18.061 ha (80% decreased) areas in2016. In recent years, Rize (57%), Tokat (14.6%), Ordu (7.5%), Gümüşhane (4.9%) andSamsun (3.8%) are leading provinces in the region in terms of organic productionquantities. Tea (67.927 tons: 57.7%), hazelnut (11.785 tons: 9.9%), apple (11.253 tons:9.4%), pear (5.207 tons: 4.4%), maize (4.705 tons: 3.9%) and alfalfa (4.301 tons: 3.6%)are major organic products of Black Sea region. At present study, current situation oforganic plant production and potential in the Black Sea region were presented.
Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak tarımsal üretimde en yüksek verimin alınabilmesi amacıyla kullanılan kimyasal ve genetik girdilerin, zaman içerisinde insan sağlığı ve doğal çevreye olan olumsuz etkilerinin gündeme gelmesiyle başlayan organik tarım yaklaşımı, günümüzde de önemini giderek artırmaktadır. 2010 yılında 191.785 ha'lık alanda 331.361 ton olan Türkiye organik tarım üretimi 2016 yılında 379.042 ha'lık üretim alanına (%98 artarak) ve 1.627.106 tonluk üretim miktarına (%391 artarak) ulaşmıştır. Türkiye organik tarım alanlarının yaklaşık 18 bin hektarlık (%4,7) kısmı Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bölge arazi yapısı ve üretilen ürünlerin niteliği bakımından organik tarım potansiyeli olan bir bölgedir. Karadeniz Bölgesi'nde 12.515 üretici tarafından yapılan organik tarımdan toplam 119.425 ton organik ürün elde edilmektedir. Bölgede 2010 yılında 88.322 ha alanda 31.960 ton olan organik ürün üretimi 2016 yılında 18.061 ha (%80 azalarak) alanda 119.425 ton (%274 artarak) olmuştur. Bölgede Rize (%57,4), Tokat (%14,6), Ordu (%7,5), Gümüşhane (%4,9) ve Samsun (%3,8) son yıllardaki organik tarım üretim miktarları bakımından ön sıralarda yer alan illerdir. Karadeniz Bölgesi'nde organik olarak üretilen ürünlerin başında çay (67.927 ton ve %57,7), fındık (11.785 ton ve %9,9), elma (11.253 ton ve %9,4), armut (5.207 ton ve %4,4), mısır (4.705 ton ve %3,9) ve yonca (4301 ton ve %3,6) gelmektedir. Bu derleme ile Karadeniz Bölgesi'nin organik bitkisel üretiminin mevcut durumu ve potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır.