Hemşirelerde Danışmanlık Becerileri Ölçeği’ni (HDBÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


AYDIN AVCİ İ., KUMCAĞIZ H.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.873-884, 2019 (Peer-Reviewed Journal)