Kınkanatlılara özgü cry3Aa11 geninin Diptera ve Lepidoptera takımlarına özgü delta-endotoksin üreticisi B. thuringiensis subsp. kurstaki 81’ de ifade edilmesi


KURT KIZILDOĞAN A., ÖZCENGİZ G.

2. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 November - 15 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No