Effects of Inulin Addition on Gas Production and Digestible Organic Matter at Different Levels of Corn Silage


GENÇ B., SALMAN M. S., ÇETİNKAYA N., SELÇUK Z., AÇICI M.

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.59, no.2, pp.51-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects on rumen fermentation of addition of inulin to corn silage with in vitro gas production methods. Study design for in vitro gas production system; corn silage (CS), respectively, the control group, 0% and the experimental group 0.4% and 0.8% at the level of inulin to each jar was formed so as to be added. Each group was planned to be four replications. In vitro gas production was recorded at 3, 6, 12, 24, 48,72, 84 and 96 h of incubation. In vitro cumulative gas production, digestible organic matter level (DOM, %) and metabolizable energy values (MEGP) for corn silage of the inulin addition in 0.4% and 0.8% levels at the end of the incubation period were statistically significant in comparison with control groups (P<0.05). In conclusion, our result showed that inulin addition at different levels were a significant impact on the amount of gas production, digestible organic matter level and metabolizable energy value. However, further studies are required to investigate the effects of inulin constituents on in vivo.
Bu araştırmada, mısır silajına farklı düzeylerde ilave edilen inulinin rumen fermantasyonu üzerine olan etkileri invitro gaz üretim yöntemi ile araştırılmıştır. İn vitro gaz üretim sistemi için çalışma dizaynı; kontrol grubu %0 ve denemegrupları %0.4 ve %0.8 düzeyinde inulin farklı modül şişelerine ilave edilecek şekilde oluşturulmuştur. Gruplar dördertekrarlı olacak şekilde planlanmıştır. Meydana gelen gaz miktarı inkübasyonun 3, 6, 12, 24, 48, 72. ve 96. saatlerindekaydedilmiştir. İnulinin mısır silajına %0.4 ve %0.8 oranlarında katılması ile inkübasyon sonunda gruplar arasında kümülatif gaz üretimi, sindirilebilir organik madde düzeyi (%SOM) ve metabolize olabilir enerji değerleri (MEGÜ) istatistiki anlamda farklılık (P<0.05) göstermiştir. Araştırma sonucu olarak; mısır silajına değişen oranlarda inulin katkısınıngaz üretimi, %SOM ve MEGÜ değerleri üzerine önemli bir etkisi olduğu belirlenmiş, ancak inulinin bu etkilerinin in vivoetkilerinin de araştırılması gerektiği kanısına varılmıştır.