Çerçeveleme Teorisinin Sosyal Medyaya Yansıması: Siyasilerin Hashtag Kullanımı Üzerine Bir İnceleme


Ceng E.

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.784

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.784
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal medya, izler kitlenin görüş ve davranışlarını çerçeveleme aracılığıyla etkileyerek siyasilere geleneksel medya karşısında fırsat sunmaktadır. Hashtag kullanımı ile parti/lider/ adaylar, belirli bir konuya dikkat çekmek için iletilerini çerçeveleyerek medya aracılığıyla kamuoyuna sunmaktadırlar. Bu anlamda, hashtag uygulamaları, bireylerin olayları ve bilgileri istendik biçimde algılamalarına olanak sağlayan araçlar olarak gerçeklik algısını yönetmektedir. Bu çalışma, çerçeveleme teorisini temel alarak, yapısal özellikleri ile hashtag kullanımının siyasal iletişim çalışmalarında siyasiler açısından önemli bir mesaj işlevi taşıdığını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu amaçla, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine katılan dört partinin (AK Parti, CHP, HDP, MHP) genel başkanları ve MYK üyesi siyasi kişilerinin 1 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasındaki hashtagleri nitel ve nicel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma, siyasilere yapacakları siyasal iletişim çalışmalarında hashtagleri nasıl etkin kullanacakları konusunda farkındalık oluşturmakta ve öneriler sunmaktadır.