The effect of ureteroscope size in the treatment of ureteral stone: 15-year experience of an endoscopist


KILINÇ M. F., DOLUOĞLU Ö. G., KARAKAN T., DALKILIÇ A., SÖNMEZ N. C., YÜCETÜRK C. N., ...More

Turkish Journal of Urology, vol.42, no.2, pp.64-69, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Journal of Urology
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.64-69
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Objective: We aimed to investigate the ureter stone treatment results performed by using different- caliber semirigid ureteroscopes (URS). Material and methods: Adult patients who were treated for ureteral stones by a single endoscopist between January 2000 and March 2015 were analyzed. The patients were divided into 3 groups in accordance with the caliber of the ureteroscope used: 10/10.5 F Storz (Karl Storz, Tuttlingen, Germany) (January 2002-January 2005) URS was used in group 1, 8.9/9.8 F Storz (February 2005-December 2011) URS was used in group 2, and 6/7.5 F Wolf (Richard Wolf, Knittlingen, Germany) (January 2012-March 2015) URS was used in group 3. Patients' age and gender, size and site of stones, stone-free rates (SFR), intra- and perioperative complication rates, and durations of surgery were compared among the groups. Intraoperative complications were classified according to modified Satava, and perioperative complications were classified according to modified Clavien classification systems. Results: A total of 2461 patients treated for ureteral stones were analyzed. There were 583 patients in group 1 (10/10.5 F Storz), 1302 patients in group 2 (8.9/9.8 F Storz), and 576 patients in group 3 (6/7.5 F Wolf). SFR were 83.7%, 87.4%, and 92.2% in groups 1, 2, and 3, respectively (p=0.01). Duration of surgery was 30.34±10.36 min in group 1, 31.61±10.10 min in group 2, and 42.40±7.35 min in group 3 (p=0.01). The overall complication rates classified according to modified Satava classification were 10.8%, 7.6%, and 6.9% (p=0.01) while grade 3 modified Satava complication rates were 1.9%, 1.5%and 0.5% in groups 1, 2, and 3, respectively (p=0.01).Conclusion: In this study, we found that more frequent use of a small- caliber URS resulted in a longer duration of surgery and an increased rate for JJ stent insertion, however it facilitated a safer and more successful ureteroscopy procedure
Amaç: Erişkin hastalarda farklı çapta semirigid üreteroskop (URS) kullanılarak yapılan üreter taşı tedavilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve yöntemler: Ocak 2000 ile Mart 2015 tarihleri arasında bir endoskopist tarafından üreter taşı nedeniyle tedavi edilen erişkin hastalar analiz edildi. Hastalar kullanılan üreteroskop çaplarına göre 3 gruba ayrıldı. 10/10.5 F Storz (Karl Storz, Tuttlingen, Almanya) grup 1 (Ocak 2000-Ocak 2005), 8,9/9,8 F Storz grup 2 (Şubat 2005-Aralık 2011) ve 6/7,5 F Wolf (Richard Wolf, Knittlingen, Almanya) grup 3 (Ocak 2012- Mart 2015) olarak belirlendi. Hasta yaşı, cinsiyeti, taş boyutu, taşın yeri, tarafı, taşsızlık oranı, intra ve perioperatif komplikasyon oranları ve operasyon süreleri karşılaştırıldı. İntra operatif komplikasyonlar, modifiye Satava sınıflandırma sistemine göre yapılırken, perioperatif komplikasyonlar modifiye Clavien sınıflandırmasına göre yapıldı.Bulgular: Üreter taşı nedeniyle bir endoskopik olarak tedavi edilen 2461 hasta incelendi. Hastaların 583'ü grup 1 (10/10,5 F Storz), 1302'si grup II (8,9/9,8 F Storz) ve 576'sı grup III (6/7,5 F Wolf) içinde yeraldı. SFR grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %83,7, %87,4 ve %92,2 olarak saptandı (p=0,01). Operasyon süreleri grup 1; 30,34±10,36 dk, grup 2;31,61±10,10 dk ve grup 3; 42,40±7,35 dk olarak bulundu (p=0,01). Modifiye Satava sınıflandırma sistemine göre görülen tüm komplikasyon oranları grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %10,8, %7,6 ve %6,9 olarak bulunurken (p=0,01); modifiye Satava grade 3 komplikasyonlar grup 1 için %1,9, grup 2 için %1,5 ve grup 3 için %0,5 olarak rapor edildi (p=0,01).Sonuç: Bu çalışmamızda, küçük çaplı ureteroskop kullanımının artması; operasyon zamanının uzamasına ve JJ stent takılma oranını arttırmasına rağmen URS operasyonunun daha güvenli ve başarılı hale gelmesinde önemli olduğunu saptadık.