An Ancient Manuscrıpt of Kıtâbu'l-Mesâbîh Wrıtten By Begâvî And Compared Its Wıth The Other Copıes


DÜZENLİ M.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.14, no.3, pp.257-284, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.257-284
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this sutdy have mentioned about one of the oldest (copies) manuscripts of Mesâbihu's-Sunne written by Begavî (Kitâbu'l-Mesâbîh) and compared with the printed edition have showed difference of copies. Also, this article inform hadith interpretativeness ant notes which written the edge of this manuscript.
Bu çalışmada Begavî'nin (ö.516/1122) Mesâbihu's-Sünne (Kitâbu'l-mesâbîh) adlı eserinin en eski nüshalarından biri olan Mercâniyye nüshası ele alınmış ve eserin Berlin ve Dâru'l-Kutubi'l-Mısrıyye nüshaları ile mukayese edilerek nüsha farklarının olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca bir başka örneği bulunmayan ve muhtemelen müstensih Cüneyd b. Ali tarafından eserin kenarına ilave edilen notlar (ta'likler) hakkında da bilgi verilmiştir.