COVID-19 Pandemic and Dentistry


Creative Commons License

DURAN İ.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.2, pp.307-317, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 [SARS-CoV-2 or coronavirus disease (COVID-19)] caused by CoV2 affected the world and caused widespread public health concerns. Despite the intense efforts of the international community and healthcare units, the outbreak has not been brought under control due to the spread pattern of the virus. COVID-19, which is thought to be a zoonotic infection, is abundant in the nasopharyngeal region and saliva after it enters the human body, and its spread is mainly through the contact of liquid and droplet through the respiratory system. The dental profession is particularly at risk, due to the possibility of aerosols produced by saliva droplets. These droplets can be inhaled, come into contact with skin or mucous membranes, and/or lodge on the surfaces of the dental office or other materials used during the dental appointment where hands can then be contaminated. Although all routine dentistry services are suspended in countries with COVID19 disease during the pandemic period, emergency care services are continuing which provided by dentists with appropriate personal protective equipment. Dentists may have to play an important role in combating this disease medically. It is not easy to quickly rearrange both clinical and support services. Dentists have demonstrated ethical behavior by reducing routine care due to the fear of spreading COVID-19 to their patients, but with the increase urgent dental treatment needs and financial problems, it is inevitable to start routine patient care. In all areas of dentistry, the clinician must not only protect himself, but also prevent the spread of infection. The aim of this review is to evaluate the epidemiology, symptoms, transmission routes and infection control strategies of this new infection that causes current pandemic for dentists.
Koronavirüs-2 [coronavirus-2 (CoV-2)]’nin neden olduğu şiddetli akut solunum sendromu-CoV-2 [severe acute respiratorysyndrome-coronavirus-2 “SARS-CoV-2” veya koronavirüs hastalığı2019 (coronavirus disease-2019 “COVID-19”)], tüm dünyayı etkisi altına almış ve yaygın halk sağlığı endişelerine neden olmuştur.Uluslararası toplumun ve sağlık birimlerinin yoğun çabasına rağmenvirüsün yayılım paterni nedeniyle salgın hâlen kontrol altına alınamamıştır. Zoonotik bir enfeksiyon olduğu düşünülen COVID-19, insanvücuduna girdikten sonra nazofaringeal bölgede ve tükürükte bol miktarda bulunmakta, yayılımı da ağırlıklı olarak solunum sistemi üzerinden sıvı ve damlacık teması ile olmaktadır. Diş hekimliği mesleği,çalışma esnasında üretilen aerosoller nedeniyle özellikle risk altındadır.Bu damlacıklar solunabilir, cilt veya mukoza ile temas edebilir ve dişrandevusu sırasında veya daha sonrasında kullanılacak malzemelereyerleşip kontamine edebilir. Pandemi döneminde COVID-19 olan ülkelerde, tüm rutin diş hekimliği hizmetleri askıya alınsa da uygun kişisel koruyucu ekipmanla hekimler tarafından verilen acil bakımhizmetleri devam etmektedir. Tıbbi olarak bu hastalıkla mücadelede dişhekimleri önemli rol oynamak zorunda kalabilir. Hem klinik hem dedestek hizmetlerinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi kolay değildir. Diş hekimleri, hastalarına COVID-19 yayma korkusu nedeniylerutin bakımı azaltarak, etik bir davranış sergilediler ancak mali zorunlulukların yanında acil diş tedavi ihtiyacının artmasıyla birlikte rutinhasta bakımının başlaması kaçınılmazdır. Bütün diş hekimliği branşlarında klinisyen sadece kendisini korumak değil, aynı zamanda enfeksiyonun yayılımını da engellemek zorundadır. Bu derlemede amaç,güncel pandemiye neden olan bu yeni enfeksiyonun epidemiyolojisi,semptomları, bulaş yolları ve enfeksiyon kontrol stratejilerini diş hekimleri açısından değerlendirmektir.