THE EFFECT OF MODEL-BASED TEACHING METHOD ON TEACHING OF GEOMETRIC STRUCTURES OF MOLECULES: CH4 , NH3 , H2 O EXAMPLES


Creative Commons License

Harman G., ÇELİKLER D.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.39, pp.117-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of the model based teaching method on the teaching of the geometric structures of the molecules; the identification and remedying of students’ knowledge and misconceptions on this subject; and the development of students’ model-forming skills. The study was conducted with the participation of 35 first-year students attending the Science Education Department of the Faculty of Education. One sample pre-posttest design was used in this study. The students were asked to answer questions about the CH4 , NH3and H2 O molecules, and to model these molecules both before and after the application. The study results indicated that all of the study groups erroneously depicted the bond angles, molecular geometry and electron group geometry in the pretest, while these errors were entirely remedided in the posttest for the H2 O molecule, and partly remedied for the NH3and CH4molecules. In addition, it was observed that errors and misconceptions observed during the pretest – such as errors regarding the types of atoms within the molecular structure, the failure to depict the lone electron pairs, and the erroneous depictions regarding the number of non-bonding electrons – had all largely been remedied in the posttest.
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğrencilerine molekül geometrisinin öğretilmesi, öğrencilerin mevcut bilgilerinin ve kavramyanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi ile öğrencilerin model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde modelle öğretimyönteminin etkilerini incelemektir. Araştırmaya Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıfında öğrenim görentoplam 35 öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek örneklem ön-son test desen kullanılmıştır. Fen bilgisi öğrencilerinden uygulamaöncesi ve sonrasında CH4, NH3, H2O moleküllerine ait soruları cevaplamaları ve bu molekülleri modellemeleri istenmiştir.Araştırmanın sonucunda gruplar tarafından yapılan çizimlerde ön testte belirlenen bağ açısının, molekül geometrisinin veelektron grubu geometrisinin yanlış gösteriminin son testte H2O molekülü için tamamen giderildiği, NH3 ve CH4 molekülündeise tam olarak giderilemediği görülmüştür. Ayrıca ön testte molekülün yapısında yer alan atom türlerinin belirtilmemesi,moleküllerin yapısında yer alan ortaklanmamış elektron çiftinin gösterilmemesi gibi bilgi eksikliği ile bağ yapmayan elektronsayısının yanlış gösterilmesi gibi kavram yanılgılarının son testte giderildiği belirlenmiştir.